מוגן: צימצום חולשות במנגנון איפוס סיסמא

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.