איך להתקין Gradle בCentos7

נריץ את הפקודות הבאות:

cd ~/
wget -O ~/gradle-bin.zip https://services.gradle.org/distributions/gradle-6.0.1-bin.zip
sudo yum -y install unzip java-1.8.0-openjdk
sudo mkdir /opt/gradle
sudo unzip -d /opt/gradle/ ~/gradle-bin.zip

נערוך את הקובץ gradle.sh על ידי הפקודה הבאה:

sudo nano /etc/profile.d/gradle.sh

ונכתוב לקובץ את השורה הבאה:

export PATH=$PATH:/opt/gradle/gradle-6.0.1/bin

ניתן הרשאות מתאימות לקובץ gradle.sh

sudo chmod 755 /etc/profile.d/gradle.sh

אחרי שעשינו Logout וLogin מחדש למכונה, נריץ את הפקודה הבאה כדי לוודא שההתקנה בוצעה בהצלחה

gradle --version

זהו, ככה קל.

[aviv@localhost ~]$ gradle --version

Welcome to Gradle 6.0.1!

Here are the highlights of this release:
 - Substantial improvements in dependency management, including
  - Publishing Gradle Module Metadata in addition to pom.xml
  - Advanced control of transitive versions
  - Support for optional features and dependencies
  - Rules to tweak published metadata
 - Support for Java 13
 - Faster incremental Java and Groovy compilation
 - New Zinc compiler for Scala
 - VS2019 support
 - Support for Gradle Enterprise plugin 3.0

For more details see https://docs.gradle.org/6.0.1/release-notes.html


------------------------------------------------------------
Gradle 6.0.1
------------------------------------------------------------

Build time:  2019-11-18 20:25:01 UTC
Revision:   fad121066a68c4701acd362daf4287a7c309a0f5

Kotlin:    1.3.50
Groovy:    2.5.8
Ant:     Apache Ant(TM) version 1.10.7 compiled on September 1 2019
JVM:     1.8.0_232 (Oracle Corporation 25.232-b09)
OS:      Linux 3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64 amd64

כדי להתקין את Graddle Wrapper נריץ את הפקודות הבאות:

cd ~/
mkdir my-project
cd my-project
gradle wrapper
./gradlew build

לאתר Gradle
https://gradle.org/


מצאתם טעות? הערות? שאלות? הסתדרתם? נתקעתם? כתבו לי בתגובות!

להמשיך לקרוא איך להתקין Gradle בCentos7