מה זה Gradle Build?

Gradle Build מוגדר בקובץ בשם build.gradle (בשפת גרובי או קוטלין) שממוקם בתיקיית הROOT של הפרויקט.
על ידי הפקודה:

gradle init

אנו נוכל לאתחל פרויקט חדש ולהגדיר את הgradle wrapper. אגב, במידה ונריץ את הפקודה בפרויקט קיים, gradle ינסה לזהות את שפת הפרויקט וליצור קונפיגורציות מתאימות עבורנו בצורה אוטומטית.

כל gradle build מוגדר בעצם מ"משימות" – gradle tasks. כדי להריץ "משימה" ספציפית נריץ את הקוד הבא (בהנחה ושם המשימה שלנו הוא "sampletask1"

./gradlew sampletask1

קובץ הbuild.gradle שלנו בעצם אמור להכיל את כל המשימות שזמינות לפרויקט שלנו.

בדוגמה הבאה למשל ניצור "משימה" שקוראים לה "sampletask1" שכל מה שהיא עושה זה להדפיס את המילה "ישראל"

task sampletask1 {
 println 'Israel'
}

ניתן בנוסף להגדיר משימות שתלויות – Dependencies – במשימות אחרות, לדוגמה נוכל להגדיר 2 משימות, האחת בשם task1 והשנייה בשם task2 כאשר task2 תלויה במשימה task1, דהיינו המשימה task1 תהיה חייבת לרוץ ולהצליח לפני המשימה task2.

בנוסף לGradle יש המון תוספים – plugins שיכולים לעזור לנו בהמון מצבים, את התוספים אפשר לכלול בקובץ build.gradle שלנו , לדוגמה על ידי השורות הבאות

plugins {
 id "<plugin id here>" version "<plugin version here">
}

קובץ build לדוגמה:


/*
 * This file was generated by the Gradle 'init' task.
 *
 * This is a general purpose Gradle build.
 * Learn how to create Gradle builds at https://guides.gradle.org/creating-new-gradle-builds
 */

task sayIsrael << {
 println 'Israel'
}

task task2 {
 println 'task task2 is here'
}

הקובץ מכיל 2 משימות, האחת בשם sayIsrael שמדפיסה Israel ומשימה שנייה בשם task2 שמדפיסה 'task task2 is here'

אם נריץ את הפקודה:

./gradlew sayIsrael

נקבל

[aviv@localhost test1]$ ./gradlew sayIsrael

> Configure project :
Israel
task task2 is here

BUILD SUCCESSFUL in 1s

וכשנריץ

./gradlew task2

נקבל:

[aviv@localhost test1]$ ./gradlew task2

> Configure project :
Israel
task task2 is here

BUILD SUCCESSFUL in 1s

כשנוסיף לקובץ בילד שלנו לדוגמה את השורה
sayIsrael.dependsOn task2
ונריץ שוב את המשימה sayIsrael נקבל הפעם

[aviv@localhost test1]$ ./gradlew -q sayIsrael
Israel
task task2 is here

למרות שהרצנו לכאורה רק את המשימה sayIsrael.

מצאתם טעות? הערות? שאלות? הסתדרתם? נתקעתם? כתבו לי בתגובות!

להמשיך לקרוא מה זה Gradle Build?

איך להתקין Gradle בCentos7

נריץ את הפקודות הבאות:

cd ~/
wget -O ~/gradle-bin.zip https://services.gradle.org/distributions/gradle-6.0.1-bin.zip
sudo yum -y install unzip java-1.8.0-openjdk
sudo mkdir /opt/gradle
sudo unzip -d /opt/gradle/ ~/gradle-bin.zip

נערוך את הקובץ gradle.sh על ידי הפקודה הבאה:

sudo nano /etc/profile.d/gradle.sh

ונכתוב לקובץ את השורה הבאה:

export PATH=$PATH:/opt/gradle/gradle-6.0.1/bin

ניתן הרשאות מתאימות לקובץ gradle.sh

sudo chmod 755 /etc/profile.d/gradle.sh

אחרי שעשינו Logout וLogin מחדש למכונה, נריץ את הפקודה הבאה כדי לוודא שההתקנה בוצעה בהצלחה

gradle --version

זהו, ככה קל.

[aviv@localhost ~]$ gradle --version

Welcome to Gradle 6.0.1!

Here are the highlights of this release:
 - Substantial improvements in dependency management, including
  - Publishing Gradle Module Metadata in addition to pom.xml
  - Advanced control of transitive versions
  - Support for optional features and dependencies
  - Rules to tweak published metadata
 - Support for Java 13
 - Faster incremental Java and Groovy compilation
 - New Zinc compiler for Scala
 - VS2019 support
 - Support for Gradle Enterprise plugin 3.0

For more details see https://docs.gradle.org/6.0.1/release-notes.html


------------------------------------------------------------
Gradle 6.0.1
------------------------------------------------------------

Build time:  2019-11-18 20:25:01 UTC
Revision:   fad121066a68c4701acd362daf4287a7c309a0f5

Kotlin:    1.3.50
Groovy:    2.5.8
Ant:     Apache Ant(TM) version 1.10.7 compiled on September 1 2019
JVM:     1.8.0_232 (Oracle Corporation 25.232-b09)
OS:      Linux 3.10.0-1062.9.1.el7.x86_64 amd64

כדי להתקין את Graddle Wrapper נריץ את הפקודות הבאות:

cd ~/
mkdir my-project
cd my-project
gradle wrapper
./gradlew build

לאתר Gradle
https://gradle.org/


מצאתם טעות? הערות? שאלות? הסתדרתם? נתקעתם? כתבו לי בתגובות!

להמשיך לקרוא איך להתקין Gradle בCentos7