קצת על Kubernetes Deployments

Kubernetes Deployments הוא "כלי" שמאפשר לנו להפוך את תהליך יצירת הPODS שלנו לאוטומטי, אנו מגדירים את…

קצת על קוברנטיס (Kubernetes)

קצת על קוברנטיס (Kubernetes)

יצירת kubernetes קלסטר בסיסי בקלות

מדריך ליצירת kubernetes קלסטר בסיסי בקלות